การให้บริการ e-Learning ในรูปแบบ Application Service Provider (ASP) และ Hosting
hosting.jpg 
Administrator
สามารถสร้างบัญชีรายชื่อให้กับผู้เรียนที่เป็นคณะหรือกลุ่มได้
  • ให้สิทธิ์กับผู้ที่สมัครเรียนในแต่ละวิชา
  • ติดตามผู้เรียนผ่านระบบติดต่อสื่อสารที่ทางระบบมีให้
  • การให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือผ่าน Hot-line
  • การจัดทำรายงานประจำสัปดาห์และประจำเดือน
  • การดูแลกระดานแสดงความคิดเห็น
  • การบริหารให้โปรแกรม NOLP–LMS แบบ 24x7 ได้

        ผู้เรียนทุกคนจะสามารถเข้าเรียนได้ด้วยตนเอง โดยเรียนตามความสามารถและอัตราความเร็วของตน ซึ่งผู้เรียนจะเรียกใช้เนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ วิดีโอเสียงและมัลติมีเดียอื่นๆ ผ่านทาง Web Browser แม้ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกคนก็สามารถติดต่อ สอบถาม ปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับผู้สอน (Subject Matter Expert) ผู้เรียนที่เข้าอบรมด้วยกัน และผู้จัดการหลักสูตร ได้เช่นเดียวกับการเรียนในห้องเรียนปกติ (Classroom Training) โดยสามารถติดต่อด้วยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย (e-Mail, Web board, Chat) ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนได้ทุกเวลาและทุกสถานที่

การให้บริการ e-Learning ในรูปแบบ Application Service Provider (ASP) และ Hosting
        โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง สวทช. (NOLP) ให้บริการ e-Learning แก่หน่วยงานที่ไม่ต้องการดูแลติดตั้ง Server ของตนเองในรูปแบบ ASP และ Hosting โดย NOLP พร้อมด้วยทีมวิศวกรและผู้ดูแลระบบ สามารถให้บริการเรียนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ด้วยเครื่อง Server ที่มีประสิทธิภาพและดูแลรักษาระบบตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่


Image

Image

Infrastructure 
  • เครื่อง LMS Server/Database Server
  • ระบบเครือข่าย
  • ระบบสำรองข้อมูล
  • ระบบรักษาความปลอดภัย

Hosting
        โครงการ การเรียนรุ้แบบออนไลนแห่ง สวทช. (NOLP) สามารถให้พื้นที่บริการ Server และบำรุงรักษาเนื้อหาบทเรียนแก่ผู้ที่ไม่มี Server เป็นของตนเองในการทำงาน