อพวช. เปิดเว็บไซต์ใหม่ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ Natural History Museum"

 Image  Image  Image  Image  Image


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเว็บไซต์ใหม่ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ" ออนไลน์ ผู้ชมสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้แบบเสมือนจริง (Virtual Museum) รวมทั้งศึกษาสิ่งมีชีวิต 5 อาณาจักรผ่านนิทรรศการออนไลน์ เล่นเกมพร้อมกับศึกษาสิ่งมีชีวิตไปพร้อมๆ กัน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมเว็บไซต์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ได้ที่ http://www.nsm.or.th/nsm2008/exhibition/Nat_museum/