คุณรู้เกี่ยวกับคำว่า "ภาวะโลกร้อน" มากแค่ไหน ?

 Image  Image  Image


ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดให้ผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตร e-Learning ฟรี

สำหรับหลักสูตรเปิดใหม่ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ได้อย่างมากมาย วิชา การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) ได้อธิบายถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ส่งผลต่ออุณหภูมิของโลก การเกิดและผลกระทบของภาวะเรือนกระจก รวมถึงยุทธศาสตร์ที่จะช่วยลดอุณหภูมิของโลก ภาวะ “โลกร้อน” เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามและต้องอาศัยความร่วมมือจากคนทุกคนบนโลก ศึกษาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ส่งผลต่ออุณหภูมิของโลก การเกิดภาวะเรือนกระจก และยุทธศาสตร์ช่วยลดโลกร้อน เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ของโลกใบเดียวที่เราอาศัยอยู่และช่วยกันรักษ์โลกได้อย่างถูกวิธี 

สามารถสมัครเรียนฟรีได้ที่ http://e-learning.deqp.go.th