ร่วมงานกับเรา
บริษัท เลิร์นเทค จำกัด เปิดรับสมัคร

 

Java Programmer
 • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA , JSP , Servlets , PHP, HTML , JavaScript , XML
 • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL , MSSQL หรือ Oracle
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับ CSS2-CSS3, HTML5 และ jQuery
 • ถ้าสามารถเขียน Application บน Android หรือ iOS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทน สามารถทำงานบนความกดดัน เร่งด่วน ได้

Web Programmer
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ HTML, CSS2-CSS3 เป็นอย่างดี
 • สามารถสร้างเว็บไซต์ในรูปแบบ Tableless Layout (Div Layout) ได้
 • สามารถเขียน PHP, JavaScript ได้
 • หากเคยทำเว็บไซต์ด้วย Joomla หรือโปรแกรม CMS อื่นๆ 
  หรือสามารถเขียน HTML5, Jquery, Ajax ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • กรุณาส่งตัวอย่างผลงาน (URL) ของเว็บไซต์ที่เคยทำมาด้วยเพื่อพิจารณา
Multimedia Integrator
 • สามารถถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอได้เป็นอย่างดี
 • สามารถตัดต่อภาพและเสียงได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere/Sound Forge
 • โปรแกรมสื่อการสอนอื่นๆ เช่น Adobe Captivate 3/Microsoft Producer 2003
 • มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • จบปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Flash Programmer

 • สามารถเขียน ActionScript 2 หรือ 3 ได้ดีมาก 
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยันเรียนรู้ 
 • มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ทนทานต่องานหนัก 
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการทำ e-Learning มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมแนบตัวอย่างผลงาน (Port-folio) มาด้วย พิจารณาจากตัวอย่างงาน ก่อนนัดสัมภาษณ์
 • เงินเดือน แล้วแต่ตกลง (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)

Graphic Designer/Flash Designer

 • มีความสามารถทั่วไป ที่ Designer ควรจะต้องทำได้ 
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยันเรียนรู้ 
 • มีความรับผิดชอบสูง ยอมรับความจริง ตรงต่อเวลา ทนทานต่องานหนัก 
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop และ Flash ได้ดี 
 • สามารถวาดการ์ตูน ภาพประกอบ และทำ Animation ได้ดี 
 • สามารถออกแบบหรือทำงานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ 
 • มีความรู้พื้นฐาน Action Script
 • พร้อมแนบตัวอย่างผลงาน (Port-folio) มาด้วย พิจารณาจากตัวอย่างงาน ก่อนนัดสัมภาษณ์
 • เงินเดือน แล้วแต่ตกลง (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)

Quality Assurance

 • ตรวจสอบความถูกต้องของบทความ  เสียงบรรยายที่ปรากฏในสื่อ Multimedia 
 • ตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้ภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนที่ปรากฏในสื่อ Multimedia
 • ทำงานร่วมกับ Script Writer  และ Graphic Designer  เพื่อตรวจสอบ Script ก่อนส่งงานไปให้ Graphic Designer ผลิตสื่อ 
 • ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา (Subject Matter Expert) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของ Text, Audio, Image ที่ปรากฏในสื่อ Multimedia
 • จัดทำรายงาน Bug Report ที่ชัดเจน ถูกต้อง และสามารถสื่อสารให้ผู้ที่แก้ไขงาน แก้ไขงานได้อย่างถูกต้อง 
 • มีการตรวจสอบสื่อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนนำส่งลูกค้า 
 • มีความรู้ ความเข้าใจการใช้ภาษาไทย หลักภาษาไทย
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบสื่อ Multimedia
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word ได้เป็นอย่างดีติดต่อสมัครงานได้ในวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 8.30–17.30 น.
บริษัท เลิร์นเทค จำกัด
99/27 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0 2962 2146-8 ต่อ 102
โทรสาร. 0 2962 2149
e-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
Website :
www.thai2learn.com
www.mylearntime.com