logo image

หน้าหลัก หลักสูตรที่เปิดสอน วิธีลงทะเบียนเรียน วิธีเข้าเรียนFlash Player
Windows Media Player
Acrobat Reader
Authorware Player


จำนวนผู้เข้าชม
mod_vvisit_counterวันนี้3
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้9
mod_vvisit_counterเดือนนี้59
mod_vvisit_counterทั้งหมด130852

 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสร้างเสริมประสิทธิภาพฯ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
            บทเรียนนี้นำเสนอเทคนิคและวิธีการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น สามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป
การเสริมสร้างประสิทธิภาพฯ
            จากนโยบายเขตการค้าเสรี หรือ FTA (Free Trade Area) ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องมีการปรับตัว และเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีกระบวนการผลิตสะอาดของอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งต้องมีความชำนาญในเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับใช้กฏหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในวิชาเสริมสร้างประสิทธิภาพฯ ที่กำลังจะเข้าเรียนนี้จะทำให้ท่านมีความพร้อมความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรม ตามเงื่อนไขในข้อตกลงการค้าเสรีได้
ข่าวหลักสูตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวหลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพฯ